PresentacióLes activitats extraescolars les organitza l'Equip Directiu juntament amb l' AMPA de l'escola. Es realitzen fora de l'horari escolar de ¾ de 8 a 9 del matí, de 2 a 3 i de 5 a 6 de la tarda. Algunes són subvencionades per l’AMPA.


 Els objectius programats per aquestes activitats van ser aprovats pel Consell escolar i són els següents:

  •  Completar la formació integral de l'alumnat.
  •  Oferir al nen la possibilitat d'elecció entre aquelles activitats que responguin millor als seus interessos i afeccions. 
  •  Potenciar les aptituds innates del nen/a i educar el temps de lleure. 
  •  Potenciar les llengües estrangeres.