Acollida matinal


L’acollida matinal és un servei que ofereix l’escola a l’alumnat que, per motius familiars, arriben abans de les nou del matí; durant aquesta estona acaben deures, escolten música, visionen pel•lícules...- Activitat: acollida matinal.
- Entrada: Eres de Sans.
- Horari: tots els matins, de les 07.45h fins les 09h.
- Adreçada a: tot l’alumnat de l’Escola.


- Descripció i/o objectius de l’activitat:

  • Aprendre diferents formes d’entreteniment, ja que aquest coneixement influencia positivament al temps d’oci personal de l’alumnat. 
  • Facilitar a l’alumne/a l’entrada a l’escola en diferents horaris, contemplant l’esmorzar.
  • Afavorir la convivència i el respecte mutu.
  • Potenciar, a través del joc i la creativitat, la socialització i l’assumpció de normes del joc per tal d’aconseguir a incorporar els hàbits, els valors i les normes.
  • Oferir un ambient familiar. 
  • Oferir activitats de caire tranquil i relaxat.