Dansa urbana

A la dansa urbana es treballa tot un seguit de moviments provinents d’estils molt variats (funky, hip hop, modern Jazz....) que conviuen i al mateix temps evolucionen a partir de processos d’investigació que els són propis, però al mateix temps s’influencien entre d’altres del circ o de la dansa contemporània.


- Activitat: dansa urbana.
- Sortida: carrer Eres de Sans.
- Horari: dijous, de les 17h fins les 18h.
- Adreçada a: l’alumnat de 3r fins a 6è de primària.


- Descripció i/o objectius de l’activitat:

  • En aquestes classes volem iniciar al món de la dansa l’alumnat de tercer de primària a sisè amb ganes de conèixer aquest estil de dansa. 
  • Prioritzarem sobretot el treball grupal com a objectiu per tal d’unir els / les joves participants, amb coreografies dinàmiques i divertides utilitzant música actual on la coordinació, la psicomotricitat, la memòria i la musicalitat es veuran reforçades.