Descans a P-3

Durant el descans a P-3 els nens i les nenes poden reposar després d’haver dinat i fan jocs tranquils per relaxar-se.


- Activitat: descans a P-3.
- Horari: cada dia, després del dinar, de les 14h fins les 15h.
- Adreçada a: l’alumnat de P3.


- Descripció i/o objectius de l’activitat:

  • Descansar i esplaiar-se: trobar l’equilibri entre l’esforç intel·lectual fet al matí i la necessitat de relaxació, pau i bona predisposició vers el treball de la tarda.  
  • Descansar i relaxar-se és un requisit imprescindible per al rendiment intel·lectual, emocional i per al desenvolupament harmònic de la personalitat.
  • Fomentar que l’espai del migdia esdevingui un temps de descans dins la jornada escolar i d’activitats d’oci que siguin d’interès per als infants. .