Llengua anglesa


A llengua anglesa introduïm una primera llengua estrangera a P-3 i la seguim desenvolupant i potenciant fins a 4t. d’ESO.


- Activitat: Llengua anglesa.
- Adreçada a: tot l’alumnat de P3 fins a 4t. ESO.

- Horari P-3: dimecres, de les 17h fins les 18h. Sortida: Eres de Sans.
- Horari P-4 i P-5 dimarts i dijous, de les 17h fins les 18h Sortida: Eres de Sans.
- Horari Primer EPO:dimecres i dijous, de les 14h fins les 15h.
- Horari Segon EPO: dilluns i dimarts, de les 14h fins les 15h.
- Horari Tercer EPO: dimecres i dijous, de les 13h fins les 14h.
- Horari Quart EPO: dilluns i dimarts, de les 13h fins les 14h.
- Horari Cinquè EPO: dilluns i dimarts, de les 13h fins les 14h.
- Horari Sisè EPO: dilluns i dimarts, de les 13h fins les 14h.
- Horari ESO: dimecres i dijous, de les 13h fins les 14h. . 


- Descripció i/o objectius de l’activitat:

  • Adreçat a l’alumnat que vol ampliar els seus coneixements a l’àrea de llengua anglesa, sobretot pel que incumbeix a l’Speaking i el Listening (Oralitat), tractant de desinhibir-los a l’hora d’utilitzar la llengua anglesa com a mitjà de comunicació. 
  • Utilitzarem vídeos curts, representacions de situacions quotidianes, aplicacions multimèdia i audicions, entre d’altres. 
  • En els cursos de 3r i 4t són preparats per tal de realitzar, a més a més, els exàmens oficials de Cambridge en cas que es volgués: Starters Level – Movers Level. 
  • En els cursos de són preparats, a més a més, els exàmens oficials de Cambridge en cas que es volgués: Movers Level – Flyers Level.
  •  En els cursos de són preparats, a més a més, els exàmens oficials de Cambridge en cas que es volguessin realitzar: Flyers Level – KET
  • En els cursos de 1r i 2n d’ESO són preparats, a més a més, els exàmens oficials de Cambridge en cas que es volguessin realitzar: KET
  • Pel que incumbeix a 3r i 4t d’ESO: PET – First Certificate.