Llengua francesa

A llengua francesa apropem els alumnes a una nova llengua estrangera, que en seria la segona, la qual per proximitat ens caldria conèixer, de manera que en la etapa de secundària els que estiguin interessats la puguin cursar d'una manera reglada. Tot realitzant activitats on-line amb la pissarra interactiva (jocs, cançons, endevinalles, sopes de lletres…) i petites manualitats, pretenem introduir-nos en una nova llengua, aprenent vocabulari bàsic sobre temes concrets ( família, escola, emocions, festes populars...) i practicant amb, frases simples, petites situacions comunicatives.- Activitat: llengua francesa.
- Horari: dimarts, de les 17h fins les 18h.
Adreçada a: l’alumnat de cicle superior de primària.
Sortida: carrer Peralada.

- Descripció i/o objectius de l’activitat:

  •  Millorar la comprensió i expressió oral en llengua francesa.  
  • Aplicar els continguts de la gramàtica apresos a classe.  Millorar la comprensió i expressió oral en llengua francesa.  
  • Adquirir les estratègies necessàries que permetin elaborar una exposé bé structuré. 
  • Revisar aspectes fonètics, morfològics i sintàctics de la llengua francesa. 
  • Ampliar el vocabulari. 
  • Conèixer les particularitats de la vida a França, així com la Francophonie: unitat familiar, educació, treball, activitats d’oci, festes, celebracions, etcètera, a través de visionats de pel·lícules en V.O. 
  • Actualitzar el francès de les persones que tinguin coneixements previs.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada